Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for måling, vurdering og forbedring av nærmiljøet

Hjelpemidler og utstyr til forbedring og måling av omgivelsene. Omfatter ikke utstyr til forbedring av det globale miljøet.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
27 03Hjelpemidler for miljøforbedringer
Hjelpemidler som beskytter en person fra uheldig miljømessig påvirkning ved å eliminere eller kontrollere ugunstige faktorer.
7
27 06Måleinstrumenter
Hjelpemidler for måling av fysiske egenskaper. Kroppstermometere, se 09 48 03. Personvekter, se 09 48 06. Hjelpemidler for veiing og måling (husholdning), se 15 03 03. Klokker og tidsmålerer, se 22 27 12.
6Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.