Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny rammeavtale for stoler med oppreisingsfunksjon

08-05-2018 av Gunn Y. Grønli

Avtalen er gjeldende fra 1.mai 2018.

Rammeavtalen åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Hvert produkt presenteres med bilde, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner. Du vil også finne lenke videre til leverandøren av produktet. I tillegg til produktopplysninger vil du finne egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene. 

Du finner også en egen hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter de ulike postene. Oversikten inneholder klikkbare lenker som tar deg videre til mer detaljert informasjon om de enkelte produktene. 

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen. 

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. 
Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.