Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemiddeldatabasen er nå tilgjengelig på smarttelefon

19-04-2018 av Elin Berg

Løsningen er midlertidig og vil trolig ikke være like godt tilpasset til alle typer smarttelefoner.

Send e-post til nav.hjelpemiddeldatabasen@nav.no dersom du opplever problemer med visningen.Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.