Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Cantec AS overtar produktene etter Bojo AS

09-02-2018 av Elin Berg

Etter at Bojo AS gikk konkurs i januar 2018 overtar Cantec AS alle produkter.

Bojo AS gikk konkurs 15.01.2018. Fra og med 12.02.2018 overtar Cantec AS alle produkter, samt rammeavtalen på synestekniske hjelpemidler med tilhørende rettigheter og plikter.

Produkter fra Bojo AS vil fra og med 12.02.2018 kunne bestilles hos Cantec AS. HMS artikkelnummer vil være de samme. Hjelpemiddeldatabasen er oppdatert.Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.