Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.