Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-01-2017 - 31-12-2018

Hurtigoversikt

Brukerne av madrassene er barn eller voksne med en funksjonsnedsettelse som har særskilt stort behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. De kan i tillegg ha svært redusert, eller ingen sensibilitet.

Madrassene skal kunne brukes i regulerbare senger og sengebunner som har rammeavtale med NAV
 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Statiske overmadrasser som ikke innstilles til bruker
Overmadrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men skal kunne tilpasses brukerens varierende behov for å synke ned i madrassen. Madrassene kan vaskes eller desinfiseres. Produktene i denne posten leveres med inkontinenstrekk som standard.

Post 2: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (voksne)
Statiske overmadrasser som innstilles til bruker. Overmadrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men kan innstilles etter brukerens vekt og høyde. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres.

Post 3: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (barn)
Overmadrassene i denne posten har mindre mål som gjør at de passer i senger/sengebunner for barn. De kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men kan innstilles etter brukerens vekt og høyde. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres.

Post 4: Dynamiske overmadrasser
Overmadrasser der rykket i madrassene veksler i regelmessige sykluser. Alarm ved feil eller strømbrudd. Overmadrassene kan vaskes eller desinfiseres

Post 5: Statiske madrasser
Madrassene kan ikke veksle trykket i regelmessige sykluser, men skal kunne tilpasses brukerens varierende behov for å synke ned i madrassen.

Post 6: Dynamiske madrasser
Madrasser der trykket veksler i regelmessige sykluser. Madrassene har en statisk modus (stellefunksjon) som tilbakestilles automatisk etter maksimalt 30 minutter. Madrassene beholder formen ved for eksempel strømbrudd.

Post 7: Madrasser med vendefunksjon
Madrasser med vendefunksjon som avlaster en hel kroppsside av gangen. Produktene tilbakestilles automatisk etter maksimalt 30 minutter. Madrassene beholder formen ved for eksempel strømbrudd.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtale:

ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsetsvei 5 A
NO-0694 OSLO
Telefon: 22 08 00 50
www.arjohuntleigh.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
www.etac.no

Gøran Sjødens Rehabshop Norge AS
Postboks 157 1378 Nesbru
NO-1394 Nesbru
Telefon: 48 50 32 97
www.rehabshop.as

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
www.invacare.no

Luhma Care AS
Skytterheia 13
NO-4790 Lillesand
Telefon: 99 45 25 00
www.luhmacare.no

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
www.medema.no

Medeq Group AS
Karihaugveien 89
NO-1086 Oslo
Telefon: 97 13 13 68
www.medeqgroup.no

Puls AS
Postboks 77 Leirdal
NO-1008 Oslo
Telefon: 23 32 30 00
www.puls-norge.no

Sofies AS
Karoline Kristiansensvei 4
NO-0661 Oslo
Telefon: 67 11 10 80
www.sofies.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Siste endring 21.03.17.

Les endringskatalogen

Behovs- og kravspesifikasjonenÅben

Behovs- og kravspesifikasjonenLuk

Her beskrives rammeavtalens innhold, avgrensninger, sikkerhetskrav og standarder, krav til rengjøring og merking av produktene som er med i den aktuelle rammeavtalen.

Les behovs- og kravspesifikasjon for avtalen

Betingelser for avtalen. Åben

Betingelser for avtalen. Luk

Betingelsene beskriver blant annet rammeavtalens omfang, avtale om klargjøring av produkter for gjenbruk, samt andre administrative rutiner knyttet til rammeavtalen.

Les betingelser for avtalen

Om hjelpemiddelformidlingÅben

Om hjelpemiddelformidlingLuk

Formidling av hjelpemidler skal være en del av en helhetlig plan for å bedre funksjonsnivå og øke grad av selvstendighet. Ansvar for utlån, opplæring og oppfølging av hjelpemidler er delt mellom stat og kommune.

Les om hjelpemiddelformidling


 
Relatert informasjon