Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Påmelding abonnement

Her kan du registrere deg for å motta e-post med nyhetssakene som publiseres i Hjelpemiddeldatabasen. Ved å registrere deg vil du også kunne bli spurt om å delta på en årlig brukerundersøkelse. Det vil være frivillig å svare på undersøkelsen, men ditt svar kan hjelpe oss å gi deg og andre informasjonssøkere et bedre tilbud.


Besvar spørsmålet under og trykk fortsett.Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.