Påmelding abonnement

Her kan du registrere deg for å motta e-post med nyhetssakene som publiseres i Hjelpemiddeldatabasen. Ved å registrere deg vil du også kunne bli spurt om å delta på en årlig brukerundersøkelse. Det vil være frivillig å svare på undersøkelsen, men ditt svar kan hjelpe oss å gi deg og andre informasjonssøkere et bedre tilbud.


Skriv inn tallene og/eller bokstavene som du ser og trykk enter for å komme videre.
For NAV-ansatte: Det er ikke mulig å registrere seg via intranett (Navet).Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.